CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI VŨ TRỤ CỦA MINI.
NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ: DẤU ẤN CỦA MINI.

LỊCH SỬ CỦA MINI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.Bằng việc cung cấp thông tin, bạn đồng ý với việc nội dung, quyền sử dụng và dữ liệu riêng của bạn được công khai từ Công Ty TNHH Phân Phối THACO AUTO, BMW Đông Nam Á và nhà phân phối thứ ba tin cậy của chúng tôi ( các công ty và chi nhánh liên doanh của chúng tôi, đối tác đã được chọn, nhà cung cấp dịch vụ, các đại lý và tập đoàn BMW) (sau đây được gọi 'chúng tôi', 'của chúng tôi') nhằm phù hợp với các mục đích thiết lập chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://www.mini-vietnam.com/vi_VN/home/footer/privacy-policy.html trong việc ban hành và xử lý yêu cầu của bạn, tiến hành chi trả và phân tích thống kê, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng chọn vào những ô bên dưới nếu như bạn đồng thuận với nội dung, quyền sử dụng và dữ liệu riêng của bạn được công khai (bao gồm địa điểm số điện thoại của bạn có thể sử dụng) nhằm việc gửi đến bạn thông tin quảng cáo và chương trình khuyến mãi, tài liệu về sản phẩm và dịch vụ, quyền lợi và phần thưởng hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn quan tâm, thông qua những hình thức sau đây (vui lòng chọn):

Bạn xác nhận và đồng ý rằng những hình thức nào không được chọn sẽ được hiểu là bạn không đồng thuận việc cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân cho những mục đích đã nêu trên. Để biết đầy đủ các thông tin chi tiết về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hoặc để rút khỏi thỏa thuận, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://www.mini-vietnam.com/vi_VN/home/footer/privacy-policy.html

* Các trường bắt buộc